keyboard_arrow_right
Deontologie

Aangifte van beroepsziekten

Een arbeidsgeneesheer vraagt of hij bij het Fonds voor beroepsziekten de ziekte mag aangeven van een arbeider die zich tegen die bekendmaking verzet.

Antwoord van de Nationale raad:

In zijn vergadering van 15 juli 1978 heeft de Nationale raad het volgende advies verleend:

De wetteksten laten geen twijfel bestaan. De Raad is van oordeel dat krachtens de wet, de arbeidsgeneesheer verplicht is, zelfs zonder de toestemming van de betrokkene, beroepsziekten aan te geven aan de geneesheer‑arbeidsinspekteur en aan de adviserende geneesheer van het Fonds voor beroepsziekten. De arts van het Fonds voor beroepsziekten moet zelf het initiatief nemen om de betrokkene te vragen of die al dan niet wenst dat het Fonds zich met zijn geval moet bezighouden. Het slachtoffer mag altijd de tussenkomst van het Fonds weigeren en de in de bepalingen voorziene aanvraag niet indienen.