keyboard_arrow_right
Deontologie

Aangifte van kindermishandeling

Een Provinciale Raad ontving een schrijven uitgaande van de gerechtelijke autoriteiten betreffende de juiste draagwijdte van het recht van de geneesheer om gevallen van kindermishandeling aan te geven. Tevens wordt voorgesteld deze feiten niet langer bij de gerechtelijke autoriteiten maar bij de wetsdokters van het arrondissement aan te geven.

Deze kwestie werd op de raadszitting van 14 maart 1981 uitgebreid besproken.

Op die manier wordt aan de wetsdokter in feite de rol van «vertrouwensarts» toevertrouwd zoals die omschreven is in een wetsontwerp, waaromtrent de Nationale Raad reeds een advies formuleerde en dat gepubliceerd werd in het Officieel Tijdschrift nr. 28.

De Nationale Raad antwoordde dat artikel 61 van de Code van geneeskundige Plichtenleer niet gekant is tegen een gebeurlijk akkoord tussen de betrokken Provinciale Raad en de Procureur des Konings.