keyboard_arrow_right
Deontologie

Aanwezigheid van een vriendin-verpleegster van de patiënt tijdens het medisch onderzoek door een geneesheer-specialist

Een patiënte wenst zich voor een belangrijk medisch onderzoek door een geneesheer-specialist te laten bijstaan door haar vriendin-verpleegster teneinde de medische termen die gebruikt worden door de arts exact te begrijpen.
De arts duldt echter geen enkele andere aanwezigheid dan deze van de echtgenoot van de patiënte.
Gevraagd wordt of de arts de aanwezigheid van de verpleegster, vriendin van de patiënte, mag weigeren.

Advies van de Nationale Raad:

De gestelde vraag heeft betrekking op de aanwezigheid van andere personen dan de patiënt(e) bij het gesprek tussen de arts en de patiënt en de eventuele onderzoeken die bij die gelegenheid uitgevoerd worden.

Bij deze personen dient een onderscheid gemaakt te worden tussen de familieleden in de ruime zin, met inbegrip van de levensgezel(lin), en de personen met een medische of paramedische hoedanigheid (assistenten, stagiaires, verpleegkundi¬gen, psychologen, paramedische technici).

Ongeacht de hoedanigheid van de personen, is de toestemming van de patiënt steeds verkregen of impliciet bij onderzoeken die door gekwalificeerde technici uitgevoerd worden onder het gezag en de verantwoordelijkheid van een arts (bijv. bloedafname, röntgenonderzoek).

Indien de patiënt het wenst, moet de arts de aanwezigheid van familieleden aanvaarden, behalve bij medische ingrepen die uitgevoerd moeten worden in een bijzondere omgeving (chirurgische ingrepen, endoscopie, enz. ) of die het gevaar inhouden de begeleider te traumatiseren of aan te grijpen.

Behoudens een ernstige reden, die ons niet meegedeeld werd en die ter beoordeling voorgelegd moet worden aan de provinciale raad, is het wenselijk dat de arts deze aanwezigheid aanvaardt, vooral omdat ze gewenst is door de patiënte.