keyboard_arrow_right
Deontologie

Attesten van arbeidsongeschiktheid - Diagnose

Een provinciale raad verzoekt de Nationale Raad om advies betreffende de verplichting de diagnose te vermelden op attesten van arbeidsongeschiktheid.

Advies van de Nationale Raad:

De Nationale Raad heeft in zijn vergadering van 11 december 1993 kennis genomen van uw adviesaanvraag betreffende het vermelden van de diagnose op attesten van arbeidsongeschiktheid.

De Nationale Raad heeft uw ontwerp-advies goedgekeurd.

Advies van de Provinciale Raad van Brabant (N):

Zie rubriek "Adviezen van Provinciale Raden", blz. 40