keyboard_arrow_right
Deontologie

Bepalingen in verband met de financiële tegemoetkoming door het Fonds IMPULSEO III voor de kosten van de dienstverlening door een medisch telesecretariaat

Aan de Nationale Raad wordt een vraag voorgelegd aangaande de bepalingen verbonden met de financiële tegemoetkoming door het Fonds IMPULSEO III voor de kosten van de dienstverlening door een medisch telesecretariaat.

Advies van de Nationale Raad :

In zijn vergadering van 14 juli 2012 heeft de Nationale Raad van de Orde van geneesheren uw e-mail van 4 april 2012 onderzocht die vier vragen bevat aangaande de bepalingen verbonden aan de financiële tegemoetkoming door het Fonds IMPULSEO III voor de kosten van de dienstverlening door een medisch telesecretariaat.

Artikel 14 van het koninklijk besluit van 23 maart 2012 tot oprichting van een Impulsfonds voor de huisartsengeneeskunde en tot vaststelling van de werkingsregels ervan kent aan de Nationale commissie geneesheren-ziekenfondsen de mogelijkheid toe om de secretariaten te bepalen die aan de doestellingen van dit besluit kunnen beantwoorden.

De Nationale Raad zal erop toezien dat de plichtenleer in de organisatie van deze secretariaten geëerbiedigd wordt.

Voor zover de door u gestelde technische vragen de plichtenleer niet aanbelangen vallen ze niet onder de bevoegdheid van Orde van geneesheren.

U kunt op nuttige wijze de site van het Riziv raadplegen die de praktische modaliteiten voor IMPULSEO III detailleert; u vindt er ook de hulpstructuren die hierop betrekking hebben.