keyboard_arrow_right
Deontologie

Beroepsgeheim - Onderhoud met de grootouders van een minderjarige patiënte

Beroepsgeheim – Onderhoud met de grootouders van een minderjarige patiënte

Een provinciale raad stuurt een brief door van een kinder- en jeugdpsychiater betreffende een 7-jarig patiëntje dat opgenomen is wegens moeilijk gedrag. Dit meisje woont bij haar moeder samen met een vriendin van de moeder. De vader is onbekend. Welke houding dient de psychiater aan te nemen tegenover de grootouders van het meisje ? Mag hij hen ontvangen op zijn spreekuur ondanks het verbod van de moeder van het kind ? Hebben zij recht op informatie, en zo ja, welke ? Hebben zij recht op inzage in het medisch dossier van het meisje ?

Advies van de Nationale Raad :

Het spreekt vanzelf dat het iedere arts vrij staat gelijk welke persoon op raadpleging te ontmoeten.

Naar de grootouders toe dient de arts zich te houden aan eerder algemene informatie omtrent hun kleindochter en zich te onthouden van concrete inlichtingen over haar gezondheidstoestand. Inzage in het medisch dossier van de kleindochter is dan ook uitgesloten.

In geval van conflictuele situatie omtrent de gezondheidstoestand van het betreffende patiëntje dient de arts zich in verbinding te stellen met de toeziend voogd.