keyboard_arrow_right
Deontologie

Beroepsgeheim - Reisannulatieverzekeringen

Een provinciale raad verzoekt de Nationale Raad om advies aangaande de eerbiediging van het beroepsgeheim en van de persoonlijke levenssfeer bij reisannulatieverzekeringen.
In het raam van de reisannulatieaanvragen eisen de verzekeringsmaatschappijen de voorlegging van een medisch attest met betrekking tot derden wier overlijden of ziekte bijvoorbeeld aangevoerd wordt in de reisannulatieaanvraag.

Advies van de Nationale Raad :

De Nationale Raad heeft in zijn vergadering van 19 oktober 1996 uw vraag betreffende het aanzetten tot schending van het medisch beroepsgeheim uitgaande van bepaalde verzekeringsmaatschappijen, onder andere door de inhoud van de gevraagde medische attesten bij reisannulatieverzekeringen besproken.

De Nationale Raad is de mening toegedaan dat het invullen van een dergelijk attest betreffende een derde, in casu een familielid tot in de tweede graad, niet mag.

De betrokken geneesheer zou best door uw Raad worden uitgenodigd. Moest de zaak voor de Rechtbank opgeroepen worden dan is de Nationale Raad bereid juridische hulp te bieden aan de geneesheer.