keyboard_arrow_right
Deontologie

Beroepsgeheim - Ziekenvervoer - NMBS

Een provinciale raad legt aan de Nationale Raad een formulier voor dat door de NMBS geëist wordt bij ziekenvervoer.
In dit formulier wordt een medische verklaring gevraagd waaruit blijkt dat het gebruikte vervoermiddel noodzakelijk was om medische redenen.

Advies van de Nationale Raad :

De Nationale Raad heeft in zijn vergadering van 19 oktober 1996 kennis genomen van uw brief van 11 april 1996 betreffende het standaardformulier van de N.M.B.S. met betrekking tot het ziekenvervoer.

De Nationale Raad is de mening toegedaan dat geen diagnose mag worden medegedeeld. Enkel de reden voor de verplaatsing zoals hospitalisatie of dringende zorgen, mag vermeld worden.