keyboard_arrow_right
Deontologie

Besturen van een voertuig

Mag een behandelende arts, op aanvraag van een verzekeringsmaatschappij, aan een patiënt een attest afleveren waarin hij verklaart dat zijn patiënt al dan niet in staat is een voertuig te besturen?
De ondervraagde provinciale raad is van mening dat het om een medische evaluatie gaat en dat het beter is dat dit onderzoek niet gebeurt door de behandelende arts.

Advies van de Nationale Raad

In antwoord op de vraag geformuleerd in uw brief van 20 november 1996 betreffende opstellen en afleveren van een rijvaardigheidsattest kan het Bureau van de Nationale Raad instemmen met het door u vooropgestelde standpunt.

Het is inderdaad zo dat de geneesheer in eer en geweten voor zichzelf moet oordelen in hoeverre hij zich al dan niet bevoegd acht tot het opstellen van dergelijk rijvaardigheidsattest.
Indien niet, kan hij de patiënt doorsturen naar een bevoegd deskundige. Indien wel, dient hij het attest af te leveren aan de patiënt zelf die het op zijn beurt aan de verzekeringsmaatschappij kan overmaken.