keyboard_arrow_right
Deontologie

CB-apparatuur

CB apparatuur

Een jonge collega vraagt aan zijn Provinciale Raad of het toegelaten is een CB toestel te gebruiken voor oproepen i.v.m. dringende gevallen.

De Nationale Raad heeft in zijn vergadering van 18 oktober 1980 het door de Provinciale Raad geformuleerde advies goedgekeurd waarin wordt gezegd dat de Provinciale Raad hem in de huidige omstandigheden niet kan toelaten een CB toestel doorlopend te gebruiken wegens gevaar voor schending van het beroepsgeheim en mogelijke reclame, aangezien iedere CB-liefhebber de oproepen kan horen. Een afzonderlijke band uitsluitend gebruikt voor een vijftal mensen, lijkt de Raad zeer onwaarschijnlijk. Een persoonlijke oproep kan volgens de Raad sneller en discreter worden opgevangen via een semafoon.