keyboard_arrow_right
Deontologie

Cervicale uitstrijkjes

Het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid - Louis Pasteur heeft beslist een Vlaams register van cervicale uitstrijkjes op te richten. Dit project werd aan de Nationale Raad voorgelegd.

Advies van de Nationale Raad:

De Nationale Raad heeft in zijn vergadering van 24 augustus 1996 het project "oprichting van een Vlaams Register van Cervicale Uitstrijkjes (VRCU)" (uw document VRCU_ORD.CV2) besproken. Hij heeft geen deontologische bezwaren tegen de oprichting van dit Register en de voorgestelde werkwijze.

De Nationale Raad betreurt evenwel dat de samenwerking met de VCRU voor wetenschappelijk onderzoek (punt 5, punt 6) zou beperkt worden tot de universiteiten. Hij is van mening dat ook niet-universitaire centra bij dit wetenschappelijk onderzoek moeten betrokken worden.