keyboard_arrow_right
Deontologie

De eerbiediging van het geheim van de medische dossiers

Naar aanleiding van verschillende feiten stelt de Nationale Raad vast dat er zich geregeld problemen stellen van vertrouwelijkheid van medische gegevens en niet-eerbiediging van het recht op een private levenssfeer en dat dit aanleiding geeft tot polemieken.

De Nationale Raad wenst te herinneren dat om het even welk medisch dossier behandeld moet worden onder de verantwoordelijkheid van een arts die op zijn beurt gehouden is door de eerbiediging van de wettelijke bepalingen aangaande het medisch geheim en door de artikels van de Code van de geneeskundige Plichtenleer terzake.

Dit geldt voor elk medisch dossier los van welk organisme ook dat betrokken is bij het administratief beheer van dit dossier.

Men mag zich niet beroepen op het gedeelde medisch geheim tussen de arts als verantwoordelijke voor het dossier, en de ambtenaren die de administratie ervan verzorgen.

De notie van gedeeld geheim is slechts van toepassing bij uitwisseling van medische gegevens tussen artsen in het kader van het behoud van de continuïteit van de verzorging en van het medisch-sociaal consult. Het voorafgaand akkoord van de patiënt is vereist.

De arts, belast met het bewaren van het medisch dossier, kan voor het vervullen van bepaalde administratieve taken een aantal elementen van het medisch dossier toevertrouwen aan medewerkers niet-artsen.
De in dit kader uitgevoerde communicatie is gedekt door de zwijgplicht en moet zich beperken tot de enkele elementen van het medisch dossier die nodig zijn voor de goede afwikkeling van het administratief dossier van de betrokken persoon.

Het is eveneens belangrijk eraan te herinneren dat de artsen die voor een firma of in vennootschapsverband werken verplicht zijn over een contract te beschikken dat goedgekeurd werd door de provinciale raad. Deze laatste moet al zijn ervaring aanwenden om zich er onder meer van te vergewissen dat de deontologische regels betreffende de bewaring en verwerking van medische gegevens nageleefd worden.

report_problem
Informatie/Documentatie
info_outline
Publicatiedatum

30/10/1999

Documentcode

a086009