keyboard_arrow_right
Deontologie

De rechtstreekse inzage door de patiënt in zijn elektronisch medisch dossier

Aan de Nationale Raad wordt een vraag gesteld betreffende de rechtstreekse inzage door de patiënt in zijn elektronisch medisch dossier.

Advies van de nationale raad :

In zijn vergadering van 12 december 2015 heeft de nationale raad van de Orde der artsen uw brief van 8 november 2015 onderzocht.

In zijn advies van 19 september 2015 vestigt de nationale raad de aandacht van de artsen op het feit dat het medisch dossier niet alleen een werkinstrument is voor de arts is maar ook een communicatiemiddel tussen gezondheidsbeoefenaars en een bewijselement dat kan geraadpleegd worden door confraters en door de patiënt.

Hieruit volgt dat de arts ervoor moet zorgen dat het dossier relevante en bijgewerkte informatie bevat en behoorlijk opgesteld is.

1° U ondervraagt de nationale raad over de notie van derden waarvan sprake is in punt 2° van voornoemd advies.

De wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt stelt in artikel 9, §2 :

De patiënt heeft recht op inzage in het hem betreffend patiëntendossier.
(...)
De (...) gegevens die betrekking hebben op derden zijn van het recht op inzage uitgesloten.

De beroepsbeoefenaar (arts of andere zorgverlener) die de patiënt mee verzorgde, is geen derde in de betekenis van dit artikel.

2° Uw tweede vraag gaat over het vermelden in het medisch dossier van de patiënt van een meningsverschil tussen twee artsen die betrokken zijn in zijn verzorging.

Een meningsverschil over de therapeutische keuze moet aanleiding geven tot een overleg tussen de betrokken artsen. Indien nodig dient het advies van een derde confrater of van het team gevraagd te worden. Deze meningen mogen expliciet vermeld worden in het medisch dossier.

De arts moet in ieder geval de overwogen therapeutische alternatieven en de argumenten die de uiteindelijke keuze bepaalden op objectieve wijze in het medisch dossier van de patiënt beschrijven.

In geval van conflict moet de medische directie op de hoogte gebracht worden. Het incident dient gemeld te worden conform het contract met betrekking tot de coördinatie kwaliteit en patiëntveiligheid.

Het medisch dossier is niet bestemd voor het beschrijven van institutionele disfuncties.