keyboard_arrow_right
Deontologie

Expertise - Medisch beroepsgeheim

patiënt in behandeling wegens onregelmatig hartritme ontwikkelde naderhand een ernstige maar reversibele medicamenteuze reactie.

Bij een latere behandeling met hetzeltde medicament in een ziekenhuisdienst, overleed de patiënt aan de gevolgen ervan. Mag de eerste arts aan de door de rechtbank aangestelde geneesheer-deskundige het dossier van de overleden patiënt overmaken ?

De Nationale Raad antwoordde op 20 oktober 1984 dat de betrokken arts het dossier niet vrijwillig aan de geneesheer-deskundige moet overmaken.