keyboard_arrow_right
Deontologie

Facturatie via magnetische dragers

De Nationale Raad wordt door een provinciale raad om advies verzocht in verband met de magnetische dragers gebruikt bij de facturatie aan de ziekenfondsen voor verstrekkingen van klinische biologie.

De Nationale Raad heeft deze kwestie in zijn vergadering van 10 augustus 1985 opnieuw onderzocht en het volgende antwoord geformuleerd:

De Nationale Raad is de mening toegedaan dat het op dit ogenblik inopportuun is tussen te komen daar bij koninklijk besluit reeds een reeks codenummers van de nomenclatuur van de klinische biologie werden gewijzigd zodat de eerbiediging van het beroepsgeheim nu beter gewaarborgd is.

De Raad meent nochtans dat de geneesheren‑adviseurs meer verantwoordelijkheid zouden moeten krijgen opdat het systeem zo hermetisch mogelijk zou functioneren.