keyboard_arrow_right
Deontologie

Formulier voor aangifte arbeidsongeschiktheid

Een provinciale raad ontving een formulier voor de aangifte van arbeidsonge-schiktheid, dat gebruikt dient te worden door de werknemers van een bepaalde firma.
Aangezien de provinciale raad zich vragen stelt bij de eerbiediging van het medisch beroepsgeheim als dit formulier zou ingevuld worden, wordt advies gevraagd aan de Nationale Raad.

Advies van de Nationale Raad:

De Nationale Raad heeft in zijn zitting van 16 mei 1998 het onderwerp van uw brief van 2 april 1998 besproken, met name het formulier "Aangifte van werkongeschiktheid X". Hierbij stelt de Nationale Raad dat de rubriek "Vertrouwelijk verslag voor de bedrijfsgeneesheer" door de behandelende arts slechts mag worden ingevuld wanneer deze bepaalde medische persoonsgegevens nuttig acht voor de arbeidsomstandigheden van de betrokkene en alleen mits diens uitdrukkelijke toestemming.