keyboard_arrow_right
Deontologie

Formulieren i.v.m. de ziekenhuisopname

Formulieren in verband met de ziekenhuisopname

De Nationale raad wordt door een Provinciale raad om advies verzocht aangaande de formulieren i.v.m. de ziekenhuisopname bestemd voor de geneesheer adviseur.

Nadat de formulieren in het kader van het medisch geheim door de Raad werden onderzocht, werd op 21 maart 1980 het volgende geantwoord:

De Nationale raad is van oordeel dat er geen bezwaren bestaan tegen het invullen van bedoelde formulieren maar het, omwille van het medisch beroepsgeheim, aangeraden is zich hierbij te laten inspireren door de manier waarop overlijdensattesten worden ingevuld.