keyboard_arrow_right
Deontologie

Geboorteaangifte

De Hoge Gezondheidsraad heeft wijzigingen aangebracht in het geboorteaangifteformulier.
In deel A, bestemd voor het gemeentebestuur, betreffende de verklaring van het geslacht van het kind, wordt naast de vermeldingen "mannelijk", "vrouwelijk" de vermelding "onbepaald" voorgesteld. Maakt deze laatste vermelding geen schending uit van het medisch geheim ?

Advies van de Nationale Raad :

De Nationale Raad heeft in zijn vergadering van 18 januari 1997 kennis genomen van uw brief van 30 juli 1996 en volgend advies verleend :

De vermelding "onbepaald geslacht" op deel A van de geboorteaangifte, deel dat bestemd is voor de gemeenteadministratie, stelt een pathologische toestand vast en valt dus onder het medisch geheim.
Deze vermelding mag dus niet voorkomen op dit formulier. In geval van twijfel over het geslacht van het kind kunnen niet-invasieve paraklinische onderzoeken de afwezige en/of predominante geslachtsorganen in het licht stellen.
Als er twijfel blijft bestaan, kan het genetisch geslacht bepaald worden binnen een termijn die overeenkomt met de termijn van de geboorteaangifte. Het geslacht van het kind kan dan op deze basis aangegeven worden op deel A van het formulier.
Deel C kan trouwens de vastgestelde afwijkingen in detail opnemen.