keyboard_arrow_right
Deontologie

Gebruik van eenrichtingsspiegels in een psychiatrische instelling

Gebruik van eenrichtingsspiegels in een psychiatrische instelling en de eerbied voor het medisch beroepsgeheim.

Advies van de Nationale Raad:

Op basis van artikels 3, al. 2, en 94 van de Code van Plichtenleer wordt een negatief advies verleend. In deze artikelen wordt namelijk gesteld dat de arts steeds de menselijke persoon moet eerbiedigen en dat de medische ethiek alle onderzoekingen verbiedt die het psychisme of het morele bewustzijn van een proefpersoon zouden kunnen schaden of een aanslag zouden kunnen betekenen op zijn waardigheid.