keyboard_arrow_right
Deontologie

Geneesheer-deskundige en medisch beroepsgeheim

Geneesheer‑deskundige en medisch beroepsgeheim

Een procureur‑generaal richt tot een provinciale raad van de Orde enkele vragen m.b.t. de schending van het beroepsgeheim bij het opstellen van de opdracht waarmee geneesheren‑deskundigen door de Hoven en Rechtbanken worden belast. De procureur‑generaal doet een aantal concrete gevallen geworden.

Tijdens de discussie is inderdaad gebleken dat het beroepsgeheim kan worden geschonden in die gevallen waar het advies wordt gevraagd van "diegenen die de eisende partij hebben behandeld".

De behandelende geneesheer is evenwel niet verplicht gegevens uit het medisch dossier mede te delen; er dient te worden voorkomen dat hij onder druk wordt gezet.

In recente rechtszaken werd de mededeling door de behandelende geneesheer van "objectieve gegevens" uit het dossier door de Orde goedgekeurd.

Advies van de Nationale Raad:

In het vonnis...dreigt het beroepsgeheim te worden geschonden aangezien het advies wordt‑gevraagd van de geneesheren die de patiënt hebben behandeld.

Het zou wenselijk zijn de formulering "na inzage van het medisch dossier" in het arrest van het Hof van beroep...als volgt te wijzigen: "na inzage van de objectieve gegevens in het medisch dossier".