keyboard_arrow_right
Deontologie

Getuigenis in rechte

Een provinciale raad vraagt de Nationale Raad om verduidelijking van het begrip "getuigenis in rechte" en wenst te weten of een arts verplicht is voor de gerechtelijke politie te getuigen.

In zijn vergadering van 14 mei 1983, verleent de Nationale Raad volgend advies:

De Nationale Raad bevestigt zijn vroegere adviezen in die aangelegenheid.

De getuigenis in rechte is een getuigenis onder eed, voor de hoven en rechtbanken of voor de onderzoeksrechter.

Normaal worden geneesheren door de onderzoeksrechter verhoord voor inlichtingen over patiënten die zij in behandeling hebben. De onderzoeksrechter mag evenwel een officier van de gerechtelijke politie opdracht geven tot het verhoren van de geneesheer. Deze mag weigeren aan de gerechtelijke politie een verklaring af te leggen en moet weigeren een verklaring af te leggen wanneer zijn beroepsgeheim in het gedrang komt.

Hieronder geven wij U een vrije vertaling van een uittreksel uit het "Traité de l'instruction préparatoire en matière pénale" (Jacques Hoeffler, Substitut de l'auditeur général près le Conseil d'Etat, UGA, 1956, p. 200, nr. 203).

"De verplichting te getuigen.

De getuigen zijn onmisbare helpers van het gerecht: daarom, zowel in strafzaken als in burgerlijke zaken, zijn zij niet vrij hun getuigenis te weigeren.

De wet legt hen de plicht op de eed af te leggen en de gehele waarheid te zeggen en niets anders dan de waarheid; de getuige die niet verschijnt kan gedwongen worden te komen getuigen en bij onthouding stelt hij zich bloot aan strafsancties.

De getuige moet echter zijn getuigenis alleen verstrekken aan het gerecht. De onderzoeksrechter, als orgaan van het gerecht, kan een getuige dwingen onder eed te getuigen, maar een officier van gerechtelijke politie heeft een dergelijke macht niet: de gerechtelijke politie heeft het recht een getuige te interpelleren om een verklaring van hem te bekomen, maar de getuige is in dat geval vrij te weigeren enige verklaring af te leggen.

Bovendien is, zelfs voor het gerecht, het recht om een getuige te dwingen een verklaring af te leggen aan sommige beperkingen onderworpen."