keyboard_arrow_right
Deontologie

Hospitalisatieverzekering - Geneeskundig getuigschrift

Hospitalisatieverzekering – Geneeskundig getuigschrift

Een provinciale raad stuurt een brief door van een arts die vraagt welke houding hij dient aan te nemen bij het invullen van een medisch attest voor een hospitalisatieverzekering aangeboden door een ziekenfonds : ofwel liegen, ofwel het attest eerlijk invullen, ofwel niets invullen. In beide laatste gevallen heeft dit tot gevolg dat de patiënt niet vergoed wordt.

Advies van de Nationale Raad :

De Nationale Raad besprak in zijn vergadering van 19 februari 2000 uw brief van 9 december 1999 betreffende het invullen van een medisch attest van de X-verzekeringen.

De Nationale Raad is van mening dat dit medisch attest betreffende een aanvullende hospitalisatieverzekering mag ingevuld worden en aan de patiënt overhandigd worden. Inderdaad, in de huidige wetgeving is de verwerking van persoonsgegevens betreffende de gezondheid door de verzekeraar niet verboden wanneer de betrokkene schriftelijk toegestemd heeft voor een dergelijke verwerking, met dien verstande dat deze toestemming te allen tijde door de betrokkene kan worden ingetrokken. De medische gegevens dienen aan de verzekerde overhandigd te worden ter attentie van zijn verzekeraar, nadat hij volledig ingelicht werd over de gevolgen van de mededeling van zijn medische gegevens aan de verzekeraar.