keyboard_arrow_right
Deontologie

Inlichtingen te verstrekken bij ongevallen

Een Procureur generaal vestigt de aandacht van de Nationale Raad op de moeilijkheden die de politiediensten in sommige arrondissementen ondervinden om medische attesten te bekomen over de letsels opgelopen door personen die het slachtoffer zijn van een misdrijf gepleegd door een derde en herinnert in zijn brief aan de bij wet voorziene uitzonderingen op het beroepsgeheim. Hij verzoekt de Nationale Raad ter attentie van het medisch corps de draagwijdte van de door de Raad in zijn Officieel Tijdschrift nr 29 uitgevaardigde richtlijnen, nader toe te lichten.

Nadat deze kwestie opnieuw werd onderzocht op de vergadering van 9 oktober 1982, beslist de Nationale Raad zijn standpunt zoals uiteengezet in het Officieel Tijdschrift nr 29 (1980 1981), te behouden.