keyboard_arrow_right
Deontologie

Installatie van een elektronisch betaalsysteem in een kabinet

Een provinciale raad doet de Nationale Raad een adviesaanvraag geworden van een arts die in zijn praktijk een elektronisch betaalsysteem wenst te installeren, hetgeen zou toelaten een groot aantal risico's inherent aan diefstallen en dreiging met geweld uit te sluiten.
De provinciale raad legt tevens een ontwerpantwoord voor.

De Nationale Raad keurt dit ontwerpantwoord goed.

De Nationale Raad heeft in zijn vergadering van 20 juni 1998 kennis genomen van uw brief van 21 april 1998 aangaande de installatie van een elektronisch betalingssysteem in een kabinet.

Reeds in december 1993 sprak de Nationale Raad zich uit over het gebruik van bankkaarten om de erelonen van de arts te betalen.

Indertijd formuleerde de Nationale Raad geen fundamentele bezwaren tegen de betaling van de medische honoraria via bank- of kredietkaarten, op voorwaarde dat de artsen er geen reclame voor maken en hun naam niet voorkomt op de lijst van personen of instellingen die deze betalingswijze aanbieden aan hun cliënteel, zoals we ze terugvinden in de "directory's".

De enige gevoelige informatie op deontologisch vlak is dat de betaalinstelling weet dat de patiënt langsgekomen is in uw praktijk, doch de aldus verspreide informatie lijkt ons niet belangrijker dan wanneer de patiënt u betaalde met een cheque. Het zou nuttig kunnen zijn dat de referenties van de bankrekening van de terminal beperkt zijn tot uw naam en adres, zonder vermelding van uw specialisme.