keyboard_arrow_right
Deontologie

Intrekking rijbewijs - Houding van de behandelende arts

Een arts beschouwt één van zijn patiënten onbekwaam een voertuig te besturen en vindt dit gevaarlijk voor hem en voor derden. Hij vraagt aan zijn Raad van de Orde welke houding hij moet aannemen.

De provinciale raad antwoordde : "In antwoord op uw brief van 30 september 1996, is het bureau van de provinciale raad van de orde der geneesheren van Luxemburg van mening dat, in de situatie die u ons beschrijft en gezien het ontbreken van een wetgeving die de minimale normen voorschrijft inzake de fysieke en psychische bekwaamheid om een gemotoriseerd voertuig te besturen, de arts niet gemachtigd is medische inlichtingen door te geven aan de rijkswacht."

Advies van de Nationale Raad :

De Nationale Raad verwijst u naar zijn advies van 15 december 1990 verschenen in het Officieel Tijdschrift nr. 51 -maart 1991 en stelt u voor aan uw antwoord de volgende paragraaf toe te voegen :

"Bijgevolg, indien u in geweten oordeelt dat deze persoon ongevallen kan veroorzaken met alle ernstige gevolgen vandien voor zichzelf en voor derden, dan kan deze "noodtoestand" verrechtvaardigen dat u aan de procureur des Konings uw twijfels meedeelt inzake de rijbekwaamheid van deze persoon".