keyboard_arrow_right
Deontologie

Inzage van medische dossiers door de administratieve directeur van een « centre pse »

Een provinciale raad stuurt een brief door van een collega schoolinspecteur die vraagt of de administratieve directeur van een “Centre de Promotion de la Santé à l’Ecole” (centre PSE) gerechtigd is om toegang te eisen tot de inhoud van de medische dossiers en van de medische correspondentie van het centrum. Deze arts meent dat hierdoor het beroepsgeheim wordt geschonden.

De Nationale Raad geeft volgend advies.

Ten aanzien van de gezondheidsgegevens, verzameld en bewaard door de multidisciplinaire equipe van het “centre PSE”, zijn de leden van die equipe gebonden door het beroepsgeheim.

Een administratieve directeur komt niet in aanmerking voor de toepassing van het principe van “gedeeld beroepsgeheim”, dat alleen gehanteerd kan worden in het kader van een diagnostische en/of therapeutische bijdrage vanwege diegene die gegevens ontvangt die onder het beroepsgeheim vallen.

Derhalve heeft de administratieve directeur van een “centre PSE” geen recht op inzage van de medische dossiers en van de medische correspondentie.