keyboard_arrow_right
Deontologie

Journaal

Moeten in het journaal de namen van de patiënten vermeld worden naast de geïnde honoraria ?

Antwoord van de Nationale Raad zoals geformuleerd op 24 februari 1983:

De geneesheer die door de belastingscontroleur wordt verzocht de diverse betalingen op zijn rekening te personificeren, kan zich beroepen op de wet van 20 februari 1978 tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen waarbij geen inlichtingen betreffende de identiteit van zieken en verzekerden mogen worden medegedeeld.