keyboard_arrow_right
Deontologie

Laboratoria - Aanvraagformulieren voor analyses - Medisch geheim

Laboratoria - Aanvraagformulieren voor analyses- Medisch geheim

De Nationale Raad wordt om advies verzocht aangaande de onlangs ingevoerde verplichting de diagnose te vermelden op de aanvraagformulieren voor labo-onderzoeken.
Maakt dit geen schending uit van het medisch geheim ?

Advies van de Nationale Raad :

Zo de klinische gegevens nuttig kunnen zijn voor de klinisch verantwoorde uitvoering van de prestaties van klinische biologie en dus medegedeeld kunnen worden ter staving van een aanvraag van medische analyses, behoort het niettemin de uitvoerende medewerker en de geneesheer of apotheker-klinisch bioloog die voor het laboratorium verantwoordelijk is alle nodige maatregelen te nemen voor de eerbiediging van de vertrouwelijkheid van de medische gegevens die door de wetgeving worden geëist inzake uitvoering en terugbetaling van zekere prestaties van klinische biologie.