keyboard_arrow_right
Deontologie

Leercontract

Leercontact

Een leercontract wordt voor advies aan de Nationale raad voorgelegd. Het medisch getuigschrift dat tevens voor niet medici bestemd is bevat de vermelding: «zijn algemene toestand vertoont - of vertoont geen - problemen van algemene aard», waarbij één van de vermeldingen dient te worden geschrapt. Een tweede, voor de ouders van de kandidaat bestemd getuigschrift, bevat dezelfde formule.

Een Provinciale raad stelt de vraag of dit niet neerkomt op een schending van het beroepsgeheim.

Antwoord van de Nationale raad van 19 januari 1980:

  1. de door het bedrijf aangestelde geneesheer moet zich beperken tot het al dan niet bekwaam verklaren van de kandidaat voor het in het contract voorgestelde beroep en de vermelding «zijn algemene toestand vertoont - of vertoont - geen problemen van algemene aard» moet uit het contract verdwijnen;
  2. overeenkomstig het advies van de Provinciale raad mogen de ouders de tweede bladzijde van dit document aan de geneesheer van het oriëntatiecentrum bezorgen maar in geen geval aan een administratief secretariaat overmaken.