keyboard_arrow_right
Deontologie

Mededeling van de verslagen van het Comité voor ziekenhuishygiëne aan een gerechtsdeskundige

Een provinciale raad die om advies verzocht is door een arts die als gerechtsdeskundige aangesteld werd vraagt de Nationale Raad of de verslagen en rapporten van een Comité voor ziekenhuishygiëne al dan niet beschermd zijn door het medisch geheim. Mogen deze documenten meegedeeld worden aan een gerechtelijk expert?

Na kennisneming van het vonnis en het arrest waarin de opdracht van de gerechtsdeskundige omschreven wordt, antwoordt de Nationale Raad als volgt:

De processen-verbaal en de verslagen van een Comité voor ziekenhuishygiëne zijn officiële documenten. Het is niet in strijd met de regels van de medische plichtenleer dat de hoofdgeneesheer van een ziekenhuis er kennis van geeft aan de gerechtsdeskundige die denkt dat deze documenten nuttig zijn voor de uitvoering van zijn taak. Het is echter aan te bevelen dat, zoals u voorstelt, eventuele persoonlijke gegevens vooraf geanonimiseerd worden.