keyboard_arrow_right
Deontologie

Mededeling van genetische informatie

Een oncoloog vraagt of de genetische informatie die wordt bewaard in het medisch dossier van de patiënt mag worden vermeld in officiële correspondentie, bijv. in brieven die door de patiënt argeloos worden doorgegeven aan verzekeringsinstellingen.

Advies van de Nationale Raad :

De genetische inlichtingen betreffende de gezondheid van een patiënt moeten in de eerste plaats aan hem meegedeeld worden.

Tevens is het onontbeerlijk dat ze overgemaakt worden aan de behandelend arts die zijn medisch dossier beheert.

Deze inlichtingen zijn persoonsgegevens en vallen derhalve onder het medisch geheim.

Het is overduidelijk dat deze gegevens niet kunnen overgemaakt worden aan de verzekeraar en de behandelende artsen doen er goed aan de patiënten daarop te wijzen.

Bij het aangaan van een persoonsverzekering vergt artikel 95 van de Wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst van de arts dat hij de verzekerde de geneeskundige verklaringen verstrekt die nodig zijn voor het sluiten of het uitvoeren van de overeenkomst. Het preciseert echter dat het medisch onderzoek dat noodzakelijk is voor het sluiten en het uitvoeren van de overeenkomst slechts kan steunen op de voorgeschiedenis van de huidige gezondheidstoestand van de kandidaat-verzekerde en niet op technieken van genetisch onderzoek die dienen om de toekomstige gezondheidstoestand te bepalen.

Het mededelen van deze aandoeningen aan naaste bloedverwanten is in beginsel de taak van de patiënt zelf, die bij voorkeur er eerst zal over spreken met zijn behandelend arts. Dit kan ook gebeuren via deze laatste op aanvraag van de patiënt en indien mogelijk in zijn aanwezigheid.