keyboard_arrow_right
Deontologie

Medisch attest voor schoolverzuim wegens "familiale omstandigheden"

Een provinciale raad reageert op het advies van de Nationale Raad van 29 mei 1999 (Tijdschrift Nationale Raad, nr. 85, p. 15). Men zou de zin : "Het is niet uitgesloten dat een geneesheer de afwezigheid van een kind op school rechtvaardigt door familiale omstandigheden" kunnen interpreteren als zou een medisch attest dergelijke omstandigheden kunnen dekken, hetgeen flagrant in tegenspraak lijkt te zijn met het begrip zelf van geneeskundig getuigschrift.

Advies van de Nationale Raad :

De vermelding “familiale omstandigheden” mag slechts voorkomen op een medisch attest wanneer deze omstandigheden van medische aard zijn en vastgesteld werden door de arts in de uitoefening van zijn beroep.

De aard van deze omstandigheden valt onder het beroepsgeheim van de arts. Deze moet de patiënt of zijn familie verwittigen dat het afgeleverde document geen ongeschiktheidsattest is wegens ziekte.

Advies van de Nationale Raad van 29 mei 1999 :

De Nationale Raad besprak in zijn vergadering van 29 mei 1999 uw brief van 28 april 1999.

Het is niet uitgesloten dat een geneesheer de afwezigheid van een kind op school rechtvaardigt door "familiale omstandigheden".

Het behoort tot de bevoegdheid van de provinciale raad van de betrokken geneesheer om in voorkomend geval de gegrondheid van de ingeroepen omstandigheden te beoordelen.