keyboard_arrow_right
Deontologie

Medisch beroepsgeheim

De Provinciale Raad van Antwerpen heeft aan de Nationale Raad een ontwerpbrochure voorgelegd aangaande het medisch beroepsgeheim.
De Raad vindt dat de Provinciale Raad uitstekend werk verricht heeft. Hij stelt echter voor om deze studie, alvorens ze te publiceren en er eventueel een officieel advies van te maken, voor een diepgaande bestudering toe te vertrouwen aan de hiertoe uitgebreide Commissie " Verzekeringen - Beroepsgeheim".
Het verslag van de Commissie wordt voorgelegd aan de Nationale Raad. Na een gedachtenwisseling en na enkele wijzigingen te hebben aangebracht, wordt de tekst goedgekeurd.

Advies van de Nationale Raad:

De Nationale Raad heeft in zijn vergadering van 16 maart 1991 de ontwerpbrochure van uw Provinciale Raad over het medisch beroepsgeheim nader onderzocht en op bepaalde punten aangepast.

U vindt hierbij de door de Nationale Raad goedgekeurde tekst. (Zie "Adviezen van Provinciale Raden", p. 35)

info_outline
Publicatiedatum

16/03/1991

Documentcode

a052010

Related themes list