keyboard_arrow_right
Deontologie

Medisch dossier - Eigendom van het dossier

Een provinciale raad kreeg de volgende vraag: "[...] naar aanleiding van een geschil verzoek ik u mij te bevestigen dat het origineel van een medisch dossier eigendom is van de arts die het samengesteld heeft, zelfs wanneer de patiënt, gesteund door zijn huisarts, dit dossier uitdrukkelijk opeist." De provinciale raad legt deze kwestie voor aan de Nationale Raad.

Advies van de Nationale Raad:

De Nationale Raad heeft in zijn vergadering van 7 september 1996 uw brief van 6 september 1995 bestudeerd, na het advies te hebben ingewonnen van de Commissie Medische ethiek van de Raad.

Zoals reeds onderstreept in voorgaande adviezen (zie Officieel Tijdschrift van de Orde der geneesheren, nummer 63, bladzijde 31) is de arts niet de eigenaar van het medisch dossier in de betekenis die het burgerlijk recht geeft aan die term.

De arts is de bewaarnemer van het dossier en verantwoordelijk voor het behoud ervan. In ziekenhuisinstellingen wordt die rol voorbehouden aan de hoofdgeneesheer.

De arts mag het dossier niet uit handen geven, maar mag er wel de exacte inhoud van meedelen aan de patiënt via een door de patiënt gekozen arts. Te dien einde moet een schriftelijke en ondertekende aanvraag gericht worden aan de behandelende arts of aan de persoon die aangesteld is als verantwoordelijke voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer binnen de instelling.