keyboard_arrow_right
Deontologie

Medisch geheim - Afwezigheidsattest

Medisch geheim - Afwezigheidsattest "Pers 16"

Een leraar verzoekt de Nationale Raad om advies aangaande de schending van de persoonlijke levenssfeer en van het medisch geheim door de overhandiging van het "Pers 16-afwezigheidsattest" aan de directeur van zijn instelling bij afwezigheid wegens ziekte.
De op dit formulier aan te brengen stempel van de arts vermeldt zijn specialisme of dat van de dienst waaraan hij verbonden is (proctologie, oncologie, fertiliteit,...), waardoor diegenen die het formulier in handen krijgen weten wat de aard is van de aandoening van de betrokkene.

Advies van de Nationale Raad:

De Nationale Raad van de Orde der geneesheren heeft in zijn vergadering van 20 april 1996 uw voormeld schrijven, met bijlagen, besproken.

Hij stelt vast dat de authenticiteit - en de inhoud - van een medisch attest enkel kan gewaarborgd worden door het aanbrengen van zijn stempel door de behandelende geneesheer.

De enige mogelijkheid om de door u aangewezen privacy-aantasting te ontgaan lijkt erin te bestaan dat het afwezigheidsattest door uw behandelende huisarts zou opgesteld en afgeleverd worden. Hierbij zal wel onvermijdelijk de identiteit van uw behandelende huisarts gekend zijn, doch zal geen gegeven de aard van de uw afwezigheid rechtvaardigende aandoening aanwijzen.