keyboard_arrow_right
Deontologie

Medisch geheim - Afwezigheidsattest "Pers 16"

Naar aanleiding van de verwondering van een provinciale raad over de interpretatie van het advies van de Nationale Raad van 20 april 1996 betreffende het door een specialist opgestelde afwezigheidsattest "pers 16", preciseert de Nationale Raad de draagwijdte van zijn advies.

Advies van de Nationale Raad :

Naar aanleiding van uw brief van 17 december 1996, met referentie JF/BP/96/1468, wil de Nationale Raad er u aan herinneren dat zijn advies van 20 april 1996 betreffende het afwezigheidsattest "Pers 16" een concrete vraag van een patiënt betrof. Dit advies dient dan ook binnen de perken van dit concrete geval te worden geïnterpreteerd.

Over het algemeen is het uiteraard zo dat de behandelende arts, huisarts of specialist, zelf verantwoordelijk is en blijft voor het opstellen van het arbeidsongeschiktheidsattest van zijn patiënt.
Deze verantwoordelijkheid kan niet worden afgewenteld op collega's die niet tussengekomen zijn of niet tussenkomen in de behandeling.