keyboard_arrow_right
Deontologie

Medische documenten - Rijkswacht

Medische documenten ‑ Rijkswacht

Naar aanleiding van het verzoek om nadere inlichtingen m.b.t. de exacte draagwijdte van het nieuwe dienstorder voor de medische dienst van de Rijkswacht (cfr Tijdschrift nr 40, pagina 24), ontving de Nationale Raad een geruststellend antwoord:

‑ het medisch‑administratief dossier wordt onder verzegelde enveloppe aan de verantwoordelijke militaire arts overgemaakt;
‑ het medisch dossier in de strikte zin van het woord wordt door de behandelende geneesheer bewaard.