keyboard_arrow_right
Deontologie

Medische doodsoorzaken - Veiligheid van thanatopractors

Het Belgisch Instituut voor Thanatopraxie vraagt aan de nationale raad van de Orde der artsen advies betreffende de beschikking over medische informatie van de overledene om het infectierisico in te perken bij de lijktooi, de hygiënische behandeling en de eventuele conserveringszorg.

Om tegemoet te komen aan de gerechtvaardigde bezorgdheden van de thanatopractors omtrent het infectiegevaar, herinnert de nationale raad de artsen eraan dat ze het overlijdensattest nauwgezet en correct moeten invullen (model III C of III D).

In luik A van deze modellen dient de arts, onder andere, te verklaren of er een beletsel bestaat voor de conserveringszorg. Deze bepaling maakt het mogelijk voor de thanatopractor, die de overledene behandelt, om efficiënte beschermingsmaatregelen te treffen in geval van risico op infectie.

De wet voorziet niet in de rechtstreekse toegang tot de gezondheidsgegevens door een thanatopractor. Het valt niet onder de bevoegdheden van de Orde der artsen te oordelen of een wettelijk kader voor deze problematiek wenselijk is.