keyboard_arrow_right
Deontologie

Medische identiteitskaart

De Nationale Raad wordt opnieuw om advies verzocht aangaande de invoering van een "medische identiteitskaart".

Advies van de Nationale Raad :

De Nationale Raad bevestigt zijn vroegere adviezen waarvan sprake in zijn brief van 25 januari 1995. De door u voorgestelde wijzigingen bieden geen oplossing voor de bestaande :

  1. risico's op fouten in de behandeling;
  2. moeilijkheden betreffende de bijwerking van de gegevens;
  3. risico's op misbruik van de informatie.