keyboard_arrow_right
Deontologie

Medische identiteitskaart

Een provinciale raad maakt de Nationale Raad een dossier over met betrekking tot een model voor een medische identiteitskaart. Hij merkt hierbij op dat verscheidene gelijkaardige dossiers vroeger reeds door de Nationale Raad besproken werden .

Advies van de Nationale Raad:

In zijn vergadering van 18 oktober 1997 beëindigde de Nationale Raad het onderzoek van uw brieven de dato 3 maart, 11 en 25 april 1997.

De Nationale Raad is van mening dat de doorgegeven documenten geen enkel nieuw element bevatten die van aard zijn vorige adviezen hierover te wijzigen. U vindt een kopie van deze adviezen in bijlage.

Voor de vorige adviezen cf.:
Tijdschriften van de Nationale Raad nr 26, 1977-1978,15 ; nr 28,1979-1980, 37-38 ; nr 36, 1987, 26-27 ; nr 39, 1988, 15.