keyboard_arrow_right
Deontologie

Medische raadplegingen van vreemdelingen

De Nationale Raad heeft in zijn Tijdschrift van juni 1994 (Vol.III, nr. 64, p. 40) een advies gepubliceerd betreffende de medische raadplegingen van vreemdelingen. De voorzitter van de 'Association professionnelle belge des médecins du travail' vindt dit advies niet alleen "onaanvaardbaar", maar tevens "onuitvoerbaar in de arbeidsgeneeskundige diensten".

Advies van de Nationale Raad :

De Nationale Raad heeft in zijn vergadering van 19 november 1994 kennis genomen van uw brief van 16 september 1994 aangaande het advies betreffende de medische raadplegingen van vreemdelingen.

De Nationale Raad heeft nota genomen van uw brief. Hij bevestigt zijn advies volgens hetwelk de artsen bij de uitoefening van hun beroep rekening moeten houden met de terughoudendheid van bepaalde patiënten om religieuze of andere redenen en hun werkverdeling zo moeten organiseren dat deze belemmering voor de opbouw of instandhouding van een vertrouwensrelatie tussen de onderzochte persoon en de arts opgevangen wordt.