keyboard_arrow_right
Deontologie

Medische verslagen

De Provinciale Raad van Luik legt de Nationale Raad een ontwerp‑advies voor dat gericht is aan een geneesheer die vraagt of de medische verslagen die door een specialist (in dit geval een oncoloog) overgemaakt worden aan een behandelende geneesheer, ook bezorgd mogen worden aan de patiënt.

De Raad hecht zijn goedkeuring aan het advies van de Provinciale Raad van Luik.

Advies van de Provinciale Raad van Luik:

De integrale mededeling van een medisch verslag aan een patiënt, hetzij door de behandelende geneesheer, hetzij door de specialist, kan de patiënt in de war brengen op psychologisch vlak.

De documenten bevatten immers diagnostische of prognostische gegevens die wel eens verkeerd geïnterpreteerd of slecht verdragen kunnen worden door de betrokken persoon. Dit geeft soms aanleiding tot dramatische situaties.

De behandelende geneesheer is, gezien de persoonlijke relaties die hij onderhoudt met de patiënt, de meest aangewezen persoon om te oordelen over wat wel en wat niet bekend gemaakt mag worden.
Om deze gegevens bekend te maken moet men niet automatisch de medische verslagen in handen van de patiënt zelf geven, maar veeleer erover praten met de betrokken persoon.

Deze medische verslagen zijn overigens grotendeels samengesteld uit subjectieve elementen, zoals anamnese en conclusies, waardoor zij bijgevolg geen deel uitmaken van de objectieve gegevens van het medisch dossier.

De Provinciale Raad wenst alle geneesheren nog eens te herinneren aan het gevaar dat de systematische overdracht van medische verslagen aan de patiënten inhoudt. Bovendien raadt hij hen aan steeds omzichtig op te treden, in overeenstemming met de volgende artikelen van de Code van geneeskundige plichtenleer:

Art. 33
In principe moet de prognose aan de patiënt worden meegedeeld. Een erge prognose evenwel mag terecht voor de zieke verborgen gehouden worden. Een noodlottige prognose moet hem slechts uitzonderlijk en met veel omzichtigheid worden medegedeeld. In het algemeen worden de naastbestaanden er echter te gepasten tijd van op de hoogte gebracht tenzij de patiënt zich van tevoren tegen die bekendmaking heeft verzet of de persoon heeft aangeduid aan wie deze mededeling moet worden gedaan.

Art. 42
Op vraag van de patiënt of wanneer hij het zelf nuttig oordeelt, mag de geneesheer zo het belang van de patiënt het vergt, objectieve gegevens uit het dossier, zoals radiografien en resultaten van onderzoekingen, aan de zieke mededelen.