keyboard_arrow_right
Deontologie

Minimale Klinische Gegevens

De Nationale Raad wordt door een provinciale raad om advies verzocht aangaande het nieuwe koninklijk besluit van 6 december 1994 betreffende de minimale klinische gegevens. Hij vraagt zich af of het advies van de Nationale Raad dat gepubliceerd werd in het Tijdschrift nr. 37 van 1987 nog actueel is dan wel aangepast moet worden.

Advies van de Nationale Raad :

De Nationale Raad heeft in zijn vergadering van 18 februari 1995 kennis genomen van uw brief van 3 februari 1995 aangaande het koninklijk besluit van 6 december 1994 betreffende de Minimale Klinische Gegevens.

Het nieuwe koninklijk besluit heeft weliswaar bepaalde opmerkingen die door de Nationale Raad in 1987 werden gemaakt in acht genomen, maar andere bepalingen bieden nog steeds geen waarborg voor de anonimiteit van de patiënt.

De Nationale Raad meent in deze zaak niet het vereiste belang te hebben om een verhaal in te dienen bij de Raad van State.

Hij zal in zijn eerstvolgende vergadering de gepastheid onderzoeken van een tussenkomst bij de bevoegde overheid.