keyboard_arrow_right
Deontologie

Minimale Psychiatrische Gegevens (MPG)

In mei had de Nationale Raad zijn opmerkingen op deontologisch gebied in verband met de MPG aan minister Colla meegedeeld. De Nationale Raad heeft met voldoening kennis genomen van de omzendbrief van de minister van Volksgezondheid gericht aan de beheerders van psychiatrische ziekenhuizen en ziekenhuizen die over een psychiatrische afdeling beschikken.

Brief van de Nationale Raad aan minister Colla:

De Nationale Raad heeft in zijn vergadering van 24 augustus 1996 kennis kunnen nemen van de omzendbrief van 23 juli 1996 aan de beheerders van de psychiatrische ziekenhuizen en de psychiatrische afdelingen in de algemene ziekenhuizen.

De Nationale Raad heeft er met genoegen kennis van genomen dat u zijn objecties omtrent de Minimale Psychiatrische Gegevens, u overgebracht door zijn afgevaardigden, in overweging hebt willen nemen en uw advies terzake aan de betrokken beheerders in die zin hebt aangepast.

Hij verheugt zich dat het belangrijkste bezwaar is opgeheven, te weten dat het identificatienummer van de patiënt niet doorgespeeld wordt.

De Nationale Raad wil u hiervoor zijn erkentelijkheid betuigen en hoopt in de toekomst bij medisch deontologische aangelegenheden telkens voorafgaandelijk te worden betrokken.