keyboard_arrow_right
Deontologie

Minimale verpleegkundige gegevens

Aan de Nationale Raad wordt de vraag voorgelegd of een arts het medisch luik van de minimale verpleegkundige gegevens (M.V.G.) zoals bepaald in het koninklijk besluit van 14 augustus 1987, mag invullen.

Antwoord van de Nationale Raad:

In antwoord op Uw adviesaanvraag doet de Nationale Raad U een kopie geworden van zijn adviezen ter zake van 16 mei 1988 en van 10 oktober 1987.(1)

(1). Cf. Tijdschrift nr 37 (sept.1988), p. 29 en nr 38 (dec.1988), p. 11.