keyboard_arrow_right
Deontologie

Multidisciplinair dossier in de Centra voor Leerlingenbegeleiding

Multidisciplinair dossier in de Centra voor Leerlingenbegeleiding
(16/12/2000)

Op 27 oktober 2000 keurde de Vlaamse regering een ontwerpbesluit goed met betrekking tot het multidisciplinair dossier in de Centra voor Leerlingenbegeleiding. Nadat de Raad van State zijn advies over dit besluit heeft gegeven, zal het definitief worden goedgekeurd. In afwachting hiervan stuurt de Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming een rondzendbrief naar de Centra voor Leerlingenbegeleiding die toelichting geeft bij de inhoud van dit ontwerpbesluit.

Na bestudering van deze rondzendbrief vraagt een coördinerend arts van een Centrum voor Leerlingenbegeleiding of er, overeenkomstig het advies van de Nationale Raad van 14 november 1998, nog een apart medisch dossier moet blijven bestaan.

Advies van de Nationale Raad :

Wat de medische gegevens betreft dient conform het advies van de Nationale Raad van 14 november 1998 (Tijdschrift Nationale Raad nr. 83, maart 1999, p. 13) een onderscheid te worden gemaakt tussen medische gegevens die van belang zijn voor de schoolse begeleiding van de leerling en thuishoren in het multidisciplinair dossier dat toegankelijk is voor de leden van de equipe en de medische gegevens die enkel belangrijk zijn voor de medische opvolging van de leerling (als bv. cryptorchidie) en niet op hun plaats zijn in het multidisciplinair dossier.

Het ontwerpbesluit voorziet onder IV betreffende de toegankelijkheid van de gegevens dat op vraag van de cliënt of, in uitzonderlijke gevallen, in het belang van de cliënt of ter vrijwaring van de rechten van derden gegevens ontoegankelijk kunnen gemaakt worden voor andere CLB-medewerkers. Deze niet toegankelijkheid dient wel gemotiveerd te worden en deze motivering dient opgenomen te worden in het multidisciplinair dossier en vermeld te worden in het chronologisch overzicht.

De hoger geciteerde tekst laat de arts toe bepaalde gegevens afzonderlijk bij te houden, wat het advies van de Nationale Raad was en is.