keyboard_arrow_right
Deontologie

Nomenclatuur geneeskundige verstrekkingen - Beroepsgeheim

Nomenclatuur geneeskundige verstrekkingen
Beroepsgeheim

De Nationale Raad wordt om advies verzocht aangaande een circulaire van het RIZIV van 7 mei 1986 die een aantasting zou kunnen zijn van het medisch beroepsgeheim.

Naar aanleiding van sommige wijzigingen aan de nomenclatuur inzake nucleaire geneeskunde in vitro (KB van 30 januari 1986), komt de verzekering voor geneeskundige verzorging nog slechts tegemoet in de kostprijs van bepaalde verstrekkingen in het kader van de "therapeutische monitoring".

De geneesheer‑directeur vraagt derhalve aan de artsen die dergelijke doseringen voorschrijven en omwille van het beroepsgeheim geen indicaties wensen te vermelden, op het voorschrift op zijn minst de woorden "therapeutische monitoring" te vermelden.

Op 20 september 1986 bracht de Nationale Raad ter zake het volgende advies uit:

Bedoelde circulaire is het gevolg van een systeem dat sedert jaren door de overheid in stand wordt gehouden. Dit systeem vertoont op het gebied van het beroepsgeheim talrijke gebreken waarvan dit rondschrijven een voorbeeld is.

Alleen een wijziging van de codificatiemethodes zou voor een deel het probleem van het beroepsgeheim kunnen oplossen.