keyboard_arrow_right
Deontologie

Noodhulptelefoon - beroepsgeheim

Kan de telefooncentrale van de noodhulptelefoon medische gegevens opvragen bij de huisarts?

Advies van de Nationale Raad:

De Nationale Raad heeft in zijn vergadering van 24 augustus 1996 kennis genomen van uw voormelde brief.

Hij deelt de mening van uw Raad dat het opvragen van medische informatie bij de huisartsen onaanvaardbaar is.

Wel kan de huisarts aan de betrokken patiënt de essentiële gegevens toevertrouwen die voor de opvolging van de behandeling nodig zijn.