keyboard_arrow_right
Deontologie

Onderzoek door de politie in ziekenhuizen – Beroepsgeheim

In zijn vergadering van 8 mei 2010 besprak de Nationale Raad opnieuw de problematiek van de eerbiediging van het medisch geheim in het kader van de onderzoeken die de politie uitvoert in ziekenhuizen naar aanleiding van de verdwijning van een persoon die als onrustwekkend wordt beschouwd.

Zijn aandacht ging uit naar de verschillende elementen die in overweging dienen te worden genomen, in het bijzonder het belang van de patiënt en zijn familie, de wettelijke en deontologische regels betreffende het medisch geheim en het vermijden van overbodige onderzoeken door de politie.

Op grond van deze uitvoerige discussie en rekening houdend met de wettelijke regels terzake, bevestigt de Nationale Raad zijn advies van 24 april 1999 over ‘Opname in een psychiatrisch ziekenhuis - Mededeling aan politie of procureur des Konings' (TNR nr. 85, p. 10).