keyboard_arrow_right
Deontologie

Ongeval op de weg - Beroepsgeheim

De advocaat van een patiënte, slachtoffer van een verkeersongeval, vraagt aan de arts om mededeling van de radiografieën die voor het ongeval werden genomen. Mag een arts deze documenten rechtstreeks aan de advocaat overmaken ?

Advies uitgevaardigd door de Nationale Raad in zijn vergadering van 16 juni 1984:

De Nationale Raad heeft de eer U mede te delen dat conform artikel 42 van de Code van geneeskundige Plichtenleer, de patiënt de radiografieën van zijn arts kan bekomen zonder dat deze laatste evenwel verplicht is het protocol over te maken of op de gestelde vragen te antwoorden.

De tweede alinea van het antwoord betreft de thesis als zou de advocaat niet als een "derde partij" maar als de "gevolmachtigde" van de patiënt moeten worden beschouwd en er voor de arts derhalve geen enkele reden bestaat om hem medische documenten over zijn cliënt te weigeren.